26 Nisan 2017 Çarşamba

Akademiada 8 Devam Ediyor

Resim Atölyesinden

Resim Atölyesinden

Seramik Atölyesinden

Seramik Atölyesinden

Seramik Atölyesinden

Seramik Atölyesinden

Dostluk Atölyesinden

Akademiada 8 Başladı (İlk gün)


Açılış Konuşması Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Erdal Aygenç

Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu ve Öğr. Gör. Hare Eminoğlu yönetiminde Grafik Tasarım Atölyesi 

Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu ve Öğr. Gör. Hare Eminoğlu yönetiminde Grafik Tasarım Atölyesi

Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu ve Öğr. Gör. Hare Eminoğlu yönetiminde Grafik Tasarım Atölyesi

Prof. Dr. Yıldız Doyran yönetiminde Resim Atölyesi

Prof. Dr. Yıldız Doyran yönetiminde Resim Atölyesi

Sanatçı Aykut Öz yönetiminde Heykel Atölyesi

Sanatçı Aykut Öz yönetiminde Heykel Atölyesi

Sanatçı Aykut Öz yönetiminde Heykel Atölyesi

Sanatçı Aykut Öz yönetiminde Heykel Atölyesi

Sanatçı Aykut Öz yönetiminde Heykel Atölyesi

Sanatçı Aykut Öz yönetiminde Heykel Atölyesi

Yrd. Doç. Dr. Perihan Şan Aslan ve Öğr. Gör. Vedia Okutan Gaydeler yönetiminde Seramik Atölyesi

Yrd. Doç. Dr. Perihan Şan Aslan ve Öğr. Gör. Vedia Okutan Gaydeler yönetiminde Seramik Atölyesi

Yrd. Doç. Dr. Perihan Şan Aslan ve Öğr. Gör. Vedia Okutan Gaydeler yönetiminde Seramik Atölyesi

 Bütün hocaların yönetiminde Dostluk ve Mutluluk Atölyesi
5 Nisan 2017 Çarşamba

AtölyelerE. Yıldız Doyran ile Deneysel Sanat
Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Dekanı

Resim Atölyesi
20. Yüzyıl sanatında “deneysel” terimi yeni ve cesaretli anlamında yerini almıştır. Alışılagelmiş sanat kalıplarının dışına çıkarak üretimler yaratma çabasındaki yeni kuşak sanatçılarının… tiyatro, sinema, resim ve heykel gibi sanat alanlarının disiplinler arası uygulamalarını gerçekleştirebildikleri bir yaklaşımdır. Üstelik bireysel veya ortaklaşa sanat üretimlerine açık olan bu anlayış; iletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla da ilgili her türlü kavramı tanımlayabilmektedir. Aynı zamanda teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini de yorumlayabilmektir. Bu bağlamda atölye çalışmalarında katılımcıların sanata yaklaşımlarındaki gerekli bilgilerin öznelleşmesi için çağımız sanatına ilişkin sorunlar görsel bir program çerçevesinde tartışılır ve her katılımcının kimliğine uygun bir programla uygulamaların yapıldığı özgür bir platformdur.


Senih Çavuşoğlu ile Görsel Sabotaj
Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Grafik Tasarım Atölyesi
Lefkoşa şehrinin sokaklarında/mekanlarında dolaşan klasik resim figürleri (Portreler)
Atölyede, klasik sanat figürleri ile çağdaş şehir manzaraları harmanlanacaktır. Yapılacak çalışmalarda atölye katılımcılarından, Lefkoşa sokak ya da mekanlarına, tarihsel sanat yapıtlarında olduğu gibi melek, peri, mitolojik figürler, karakterler ve yaratıklar gibi varlıkların entegre edilmesi  istenecektir. Böylece günlük yaşantıda kenti, dünün ve bugünün gözüyle deneyimleyip, klasik resimlerdeki anlayışla Lefkoşa yeniden sunularak, şehrin kişisel bir portresi oluşturulacaktır. Atölyenin amacı, kentsel bağlamlar ile resimsel formları bariz bir şekilde yan yana koyarak izleyiciye, merak ve huşu uyandıran fantastik senaryolar vermek olacaktır.


Perihan Şan Aslan ile Seramik Yüzeylerde Monobaskı Uygulamaları
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü

Seramik Atölyesi
Günümüz Seramik Sanatı'nda baskı teknikleri seramik yüzeyine çeşitli görsellerin aktarılması amacıyla yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. İstenen görsellerin seramik yüzeyine aktarılmasıyla seramik sanatı resim ya da fotoğraf sanatı ile doğrudan bağlantı kurmaktadır. Bu bağlantı seramik yüzeyinin zenginleşmesini sağlarken, kullanılan teknikler anlama katkı yaparak kavramsal bir özellik kazandırabilmektedir.

Günümüz seramik endüstrisi ve sanatında ilkel yöntemlerden gelişmiş olanlara kadar çeşitli baskı teknikleri kullanılmaya devam edilmektedir. Bu baskı tekniklerinin en önemlilerinden biri ise Monobaskıdır. Monobaskının tarihi 17. yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır ve ilk olarak İtalyan baskı resimci Giovanni Benedetto Castiglione tarafından uygulandığı bilinmektedir. Monobaskı, seramik yüzeylerde oldukça özgün ve çeşitli uygulamalara olanak tanımaktadır.

Bu atölyede, seramik yüzeylerde Monobaskı yöntemi hakkında teknik bilgiler verilecek ve çeşitli deneysel uygulamalar yapılacaktır.

Aykut Öz ile Yüzeyden Boyuta
Heykeltraş (2016, Yılın Sanatçısı)

Heykel Atölyesi
Uygun malzemelerle, keserek ve  katlayarak  bazen tek parçada bazen de birleşen modüller oluşturularak heykel çalışmaları yapılacak.